Ship and trade more

ЯКІСТЬ

Олір Резорсіз має свою власну лабораторію, яка працює відповідно до принципів НАССР ISO 22000:2005. Лабораторія здійснює контроль фізико-хімічних показників рослинних олій на етапах приймання, зберігання і відвантаження згідно з ДСТУ, ГОСТ та ISO.

Контроль якості

Контролюються такі параметри, як: органолептичні показники, перекисне, йодне та кислотне число, масова частка фосфоровмісних речовин, нежирових домішок, вологи та летких речовин тощо.

Проведення аналізів на седименти за ISO 15301:2001
Визначення жирнокислотного складу рослинних олій — цей метод дає змогу запобігти потраплянню фальсифікованої олії на термінал

У 2017 році Олир Резорсіз реалізував проект з дооснащення лабораторії якості обладнанням, яке дозволяє визначати показники безпеки: залишковий вміст гексану, склад стеринової фракції (холестеролу), бензо(а)перена, мінеральних масел. Час проведення досліджень для наших клієнтів скоротилося в середньому до 3 днів, що дозволяє їм бути більш гнучкими при відвантаженні продукції з терміналу.

ФЛЕКСІТАНКИ
Олір Резорсіз надає послуги з відвантаження рослинної олії у флексітанках до найбільших портів по всьому світу.
Детальніше